Erasmus+ Öğrenci Staj Haraketliliği

2018-2019 Eğitim öğretim yılında sadece güz dönemi veya güz ve bahar dönemleri için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine gelip bahar dönemi hakkından feragat eden/edecek olan farabi öğrencilerinin, son final sınavlarının bitiminden itibaren aşağıdaki linkte yer alan ilişik kesme belgesini ilgili yerlere imzalatarak, üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
İlişik kesme belgesini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmeyen farabi öğrencilerinin transkript ve katılım belgeleri üniversitelerine kesinlikle gönderilmeyecektir.
İlişik kesme belgesi için tıklayınız.