Bahar Dönemi Kayıt Duyurusu

Öğrenci Başvuru Tarihleri: 1 Mart – 15 Mart 2019

Açıklamalar:

2019-2020 Eğitim öğretim yılı güz veya güz ve bahar dönemlerinde, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden birinde Farabi öğrencisi olabilirsiniz (Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden sadece birini tercih edebilirsiniz).

Almakta olduğunuz burslarınız kesilmeden karşılıksız burs alabilirsiniz (Staj haricinde, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabi istihdam edilen öğrencilere Farabi Değişim Programı kapsamında herhangi bir burs ödemesi yapılmamaktadır).

BAŞVURU KOŞULLARI

Ön Lisans/Lisans öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2.00/4.00,

Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir (Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemlerinde başvuruda bulunamazlar).

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru belgelerinin tamamı bilgisayar ortamında doldurulup, çıktı alınıp, ilgili yerlere imzalatılarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Farabi Ofisine 1 Mart - 15 Mart 2019 tarihlerinde şahsen teslim edilecektir.

1. Aday Öğrenci Başvuru Formu, fotoğraflı - 2 adet (Belgeler/Giden Öğrenci Kısmından temin edebilirsiniz).

2. Not Çizelgesi (Transkript) - 2 adet [Öğrenci İşlerinden temin edebilirsiniz (Onaylı/mühürlü olmalıdır)].

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi - 2 adet.

4. Eğer kısmen ya da tamamen yabancı dilde eğitim veren bir bölüme başvuruyorsanız yabancı dil düzeyini gösterir belge.


NOT: 15 Mart 2019 tarihinden sonra getirilen başvuru evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.